390-1AJ30-0AA0 更多 A +
  • Aa
  • Aa
  • Aa

DIN 导轨是S7-300可编程控制器的机械安装导轨,可完美兼容代替西门子相关型号,该导轨用螺丝安装在固定物上面。S7-300的所有模块均直接用螺丝固定在导轨上,导轨采用铝合金制作,为了防止表面铝被氧化影响接地性能,表面特别镀上金属丝,另设接地螺丝,保证装上模块的整个系统有效的接地,产品独立包装。表面精密氧化处理。

DIN 导轨

描述

订货号

160mm的导轨

JQECT 390-1AB60-0AA0

320mm的导轨

JQECT 390-1AD20-0AA0

480mm的导轨

JQECT 390-1AE80-0AA0

530mm的导轨

JQECT 390-1AF30-0AA0

830mm的导轨

JQECT 390-1AJ30-0AA0

483mm的导轨(热插拔)

JQECT 195-1GA00-0AA0

530mm的导轨(热插拔)

JQECT 195-1GF30-0AA0

620mm的导轨(热插拔)

JQECT 195-1GG30-0AA0